Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

Pragniemy Państwa poinformować oraz przypomnieć, że zgodnie z art. 6b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1442, 1529) Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

            Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2015 Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock, możliwy jest zwrot poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w ww. lokalach. Treść Zarządzenia oraz Regulamin rozliczania przedstawiamy poniżej.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pokój nr 8 lub pod nr telefonu: 22 782 61 51 wewn. 28.

Informacja dla właścicieli lokali Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o terminach corocznych zebrań ustalonych dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

 

Nazwa Wspólnoty

Termin spotkania

Godzina spotkania

Zielona 5

20 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 45

22 lutego 2018 roku – czwartek

16.00

Kościuszki 9

27 lutego 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 43

1 marca 2018 roku – czwartek

16.00

Pułtuska 41

6 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Nasielska 1

13 marca 2018 roku – wtorek

16.00

Pułtuska 39

15 marca 2018 roku – czwartek

16.00

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali do czynnego udziału w zebraniach.

UWAGA NA CZAD

Co roku, w okresie zimowym kilkadziesiąt osób w Polsce ulega zatruciu czadem. Czad to tlenek węgla, który powstaje w wyniku niepełnego spalania gazu czy paliw płynnych. Najczęstszym miejscem powstawania czadu jest kuchnia, szczególnie, gdy dużo gotujemy, smażymy i pieczemy. Innym pomieszczeniem, gdzie może powstawać czad jest łazienka, kiedy ogrzewamy wodę gazem. Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, co powoduje, że bardzo szybko może rozprzestrzenić się po całym pomieszczeniu. Największym zagrożeniem dla wystąpienia czadu jest zima, bo wtedy zamykamy okna z obawy przed zimnem.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla wystarczy, że będziemy po prostu często wietrzyć mieszkanie oraz stosować mikrowentylacje okien i drzwi. Nigdy nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych. Dbajmy o regularne okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych. Dobrym sposobem wykrywania czadu jest zainstalowanie czujki tlenku węgla.

 

Objawami zatrucia czadem są bóle głowy, nudności, senność, ogólne zmęczenie, duszności i trudności z oddychaniem. Osobie zaczadzonej należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego powietrza. W pomieszczeniu, w którym znajduje się czad trzeba dokładnie przewietrzyć, należy otworzyć w nim okna i drzwi celu usunięcia trucizny. Jeśli osoba zatruta nie oddycha, niezwłocznie należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać służby ratownicze: pogotowie ratownicze – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

Rewitalizacja budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej w Serocku zakończona

Dawny zajazd pocztowy znajdujący się przy ul. Pułtuskiej w Serocku, nazywany „zajazdem napoleońskim” został wybudowany w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku XIX i XX był wielokrotnie przebudowany i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funkcje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął  rewitalizację budynku. Pierwszym etapem inwestycji było wyremontowanie dachu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. W kolejnych latach wyremontowano dach drugiego budynku, odnowiono elewację, okna, drzwi, wykonano izolację fundamentów. W bieżącym roku wykorzystując kostkę rozbiórkową z rynku miejskiego zagospodarowano teren wokół budynków oraz wykonano odwodnienie terenu. W chwili obecnej trwają prace przy  zieleni. Posiano trawę, posadzono drzewa – katalpy. Wykonane przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej prace w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy estetyki naszego miasta.

Kolejny remont gminnej substancji mieszkaniowej

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku przystąpił do kolejnego remontu gminnej substancji mieszkaniowej. Od dnia 25.04.2017 r. remontowana jest elewacja budynku mieszkalnego  przy ul. Pułtuskiej 17B. W zakres remontu wchodzi mycie i malowanie północnej ściany budynku. Remont potrwa do dnia 05.05.2017 r.

Remonty budynków zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Wiosna to nie tylko czas porządków, ale również remontów. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej przystąpił do remontu budynków, którymi zarządza.

Wyremontowano i odnowiono fasadę budynku przy ul. Kościuszki 3, a w trakcie odnawiania jest już budynek przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku. Trwają również prace przy wymianie instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kościuszki 13 oraz Kościuszki 13A.

Prowadzone prace wpływają nie tylko na komfort życia osób mieszkających w wyremontowanych budynkach, ale również wpływają na estetykę naszego miasta.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  • ul. Kościuszki 3
  • ul. Nasielska 1

Podsumowanie odpracowywania zadłużenia przez mieszkańców Gminy i Miasta Serock w 2016 r.

Od 2015 roku funkcjonuje Zarządzenie 56/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto i Gmina Serock, w formie świadczenia rzeczowego. Dnia 19 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja w/w zarządzenia w formie zarządzenia nr 131/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników Miasta i Gminy Serock w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Zarządzenie to umożliwia odpracowanie zadłużenia na rzecz Gminy.

Jedną z jednostek organizacyjnych gminy, w których istnieje możliwość zmiany świadczenia z pieniężnego na świadczenie rzeczowe jest Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. W 2016 r. w M-GZGK po złożeniu odpowiedniego wniosku 8 osób odpracowywało swoje zadłużenia. Łącznie dłużnicy odpracowali prawie 1030 godzin wykonując prace fizyczne polegające m.in. na pracach porządkowych takich jak: sprzątanie śmieci, grabienie liści czy zamiatanie chodników i ulic na terenie Miasta i Gminy Serock.

Przypominamy, że w tym roku w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej również można składać wnioski o zmianę sposobu spełnienia świadczenia. Mogą się o to ubiegać dłużnicy posiadający zadłużenie powyżej 200 zł oraz wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę zaległości. Osoby zainteresowane tą formą uregulowania zadłużenia szczegółowe informacje dostaną w siedzibie Zakładu, ul. Nasielska 21 pok.8 w godz. 7.00- 15.00.

UWAGA CZAD !

Czad jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i nie ma smaku, dlatego często nie jesteśmy świadomi jego obecności. Miejscami powstawania tego gazu mogą być m.in. pomieszczenia bez wentylacji, z niedrożną kratką wentylacyjną, bez odpływu spalin czy też uszkodzony komin. 
Objawami zatrucia czadem są:
- ból głowy,
- nudności,
- senność,
- ogólne zmęczenie,
- duszności,
- trudności z oddychaniem,
- oddech przyspieszony, nieregularny.

W przypadku spotkania osoby zaczadzonej należy natychmiast zapewnić jej dopływ świeżego powietrza, zanim jednak opuścimy pomieszczenie należy otworzyć w nim okna i drzwi celu usunięcia trucizny. Zaczadzonego wynosimy na zewnątrz, rozluźniamy mu ubranie, ale nie rozbieramy, aby nie doprowadzić do przemarznięcia organizmu.  Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze osoba zatruta nie oddycha, niezwłocznie przystępujemy do wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca. Należy wezwać również służby ratownicze: pogotowie ratownicze – tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem gazu trzeba zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń w domu oraz stosować mikrowentylacje okien i drzwi. Nigdy nie zasłaniamy kratek wentylacyjnych, a z pomocą fachowców, należy przeprowadzać okresowe przeglądy kominów, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej. Najlepszym sposobem będzie zainstalowanie czujki tlenku gazu, w tej części domu, w której sypia rodzina. Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność czadu.

autor: Hubert Goluba

Godziny pracy kasy MGZGK w dniu 30.12.2016r.

Informujemy, że w dniu 30.12.2016 r. /piątek/ kasa Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (ul. Nasielska 21) będzie czynna do godz.10.00.

autor: Marzena Ślesicka 

Możliwość nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie zarządzenie nr 131/B/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników Miasto i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Zarządzenie to umożliwia dłużnikom Miasta i Gminy Serock  odpracowanie m.in. zaległości czynszowych np. poprzez prace porządkowe na terenach będących w zarządzie gminy. O możliwość odpracowania mogą ubiegać się dłużnicy posiadający zadłużenie powyżej 200 zł. Stawka za godzinę rzeczywistego czasu wykonywania świadczenia  wynosi 12 zł brutto. Osoby zainteresowane tą formą uregulowania zadłużenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Zakładu, ul. Nasielska 21 pok.9 w godz. 7.00- 15.00.

Nowe ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie

W listopadzie 2015 r. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zakończył prace przy budowie ogrodzenia budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2. Ogrodzenie to nie tylko polepszyło jakość życia naszych mieszkańców ale również wygląd estetyczny osiedla w stale piękniejącym Jadwisinie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  • Ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul...
  • Ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul...
  • Ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul...
  • Ogrodzenie budynku komunalnego w Jadwisinie przy ul...

Regulamin rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie Zarządzenie Dyrektora Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 02.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock. Treść Zarządzenia oraz Regulamin przedstawiamy poniżej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje w Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok.9.

autor:Marzena Ślesicka

Budynek przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie przeszedł do historii

W październiku zakończono prace rozbiórkowe domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie. Materiał rozbiórkowy został wywieziony a przedmiotowy teren uporządkowany. Przeprowadzone prace pozwoliły na znaczną poprawę estetyki otoczenia.

Rozbiórka domu wielorodzinnego i budynków gospodarczych przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie

Stale pogarszający się stan techniczny obiektu położonego przy ul. Dworkowej 1 w Jadwisinie spowodował podjęcie działań mających na celu natychmiastowe wykonanie decyzji Starosty Legionowskiego udzielającej zgody nas rozbiórkę przedmiotowego budynku wielorodzinnego i budynków gospodarczych. Prace prowadzone są przez firmę Usługi Transportowe i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiałka. Materiał rozbiórkowy jest sukcesywnie wywożony, po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany. Roboty rozbiórkowe prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz ochronę środowiska. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Remonty budynków komunalnych

Dawny zajazd pocztowy znajdujący się przy ul. Pułtuskiej w Serocku, mylnie nazywany „zajazdem napoleońskim” został wybudowany w latach 1824 – 1828. Na przełomie wieku XIX i XX był wielokrotnie przebudowany i ulegał zniszczeniu. Obecnie pełni funkcje mieszkalną, wchodzi w skład gminnej substancji mieszkaniowej Miasta i Gminy Serock. Kilka lat temu Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku podjął się rewitalizacji budynku. Pierwszym etapem inwestycji było wyremontowanie dachu na jednym ze skrzydeł bocznych zajazdu. W bieżącym roku przeprowadzono remont dachu głównego. W latach następnych prace będą kontynuowane. Remontu wymaga elewacja budynku. Rewitalizacji należy również poddać jego otoczenie. Mimo znacznych kosztów poniesionych na remont dawnego zajazdu pocztowego, Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalny w Serocku nie zapominana o remontach innych budynków administrowanych przez Zakład. W roku bieżącym został już wyremontowany min. dach na budynku znajdującym się przy ul Kościuszki 3, naprawiony dach przy ul. Kościuszki 9, a w najbliższym czasie zakończony zostanie remont budynków przy ul. Kościuszki 12 i 14. Wszystkie prace zarówno te drobne jaki i duże remonty wykonywane w ramach administrowania budynków mają na celu poprawę estetyki oraz jakości życia mieszkańców.

  • Budynek przy ul. Pułtuskiej 15
  • Budynek przy ul. Kościuszki 12/14

Możliwość nieodpłatnego odpracowania zadłużenia za zajmowany lokal mieszkalny

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że weszło w życie Zarządzenie nr 56/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19.03.2015 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto i Gmina Serock, w formie świadczenia rzeczowego. Zarządzenie to daje osobom mającym zadłużenie za zajmowany lokal możliwość nieodpłatnego odpracowania długu powyżej 1000 zł. Dług mogą odpracować najemcy lub osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego oraz wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania. Osoby zainteresowane taką formą uregulowania należności mogą uzyskać dokładne informacje na ten temat w Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Nasielska 21 pok.9

autor: Marzena Ślesicka

 

NIE dla czadu !

W związku z początkiem sezonu grzewczego prosimy o zapoznanie się z załączoną ulotką (plik w formacie PDF) na temat zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla oraz polecamy informacje na ten temat zamieszczone na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej (adres strony zamieszczony poniżej).

autor: Marzena Ślesicka

http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

  • data: 2013-10-22

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Realizując obowiązek nałożony na gminy, w dniu 15 kwietnia 2013 roku podjęto Uchwałę nr 333/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017 obejmuje wszystkie istotne zagadnienia i problematykę związaną z wdrożeniem i realizacją planowanej polityki mieszkaniowej. Przedmiotowy program pozwoli w sposób racjonalny gospodarować gminnym zasobem mieszkaniowym na etapie planowania, finansowania i zarządzania. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem uchwały.

http://www.bip.serock.pl/plik,1727,uchwala-nr-333-xxxv-2013-w-sprawie-uchwalenia-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-gminy-miasto-i-gmina-serock-na-lata-2013-2017.pdf

Autor: Katarzyna Lubelska

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Zarządzeniem nr 3/2012  Dyrektora Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 25 października 2012 roku wprowadzony został regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach zarządzanych przez Miejsko – Gminny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

autor: Arkadiusz Kozon

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zawiadamia, że  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. wprowadza w życie z dniem 30.06.2012 r. nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

W związku z tym cena 1m3  ścieków dla gospodarstw domowych   wynosić będzie :
Netto                                     -    6,42 zł
Brutto / z podatkiem VAT/  -     6,93 zł
 

Administracja Wspólnot

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 39

ul. Pułtuska 39, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 49 8013 0006 2007 0012 3943 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 41

ul. Pułtuska 41, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 61 8013 0006 2007 0012 4113 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pułtuska 43

ul. Pułtuska 43, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 70 8013 0006 2007 0012 3998 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Pultuska 45

ul. Pułtuska 45, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 84 8013 0006 2007 0012 4067 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 9

ul. Kościuszki 9, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 76 8013 0006 2007 0012 4083 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Nasielska 1

ul. Nasielska 1, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 21 8013 0006 2007 0012 4096 0001

Wspólnota Mieszkaniowa Zielona 5

ul. Zielona 5, 05-140 Serock

Numer konta, na które można wnosić należności czynszowe i opłaty:

Bank Spółdzielczy w Legionowie: 94 8013 0006 2007 0015 7124 0001

Powrót do topu strony