MGZGK

mgzgk.serock.pl

Wyszukiwarka

Wirtualny spacer

po mieście

Kalendarz

wydarzeń

«Grudzień 2017»
P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nawigacja:

Treść strony

Opóźnienia w odbiorze odpadów zmieszanych w miejscowości Cupel

Szanowni Państwo

W imieniu firmy Błysk – Bis Sp. z o.o. informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości odpadów zmieszanych, odbiór tych odpadów z miejscowości Cupel – ulice: Orzechowa, Łąkowa, Działkowa, Bociania, Arciechowska, Różana, Kwitnąca, Grabowa, który zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów miał być zrealizowany w dniu 4 września 2017 r., zostanie zrealizowany w dniu dzisiejszym.

Przepraszamy za utrudnienia.

Trzy proste kroki do prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych

Prawidłowa segregacja odpadów choć wymaga niewielkiego wysiłku, tak naprawdę jest bardzo łatwa. Segregując musimy wiedzieć, że to nie tylko podział odpadów na poszczególne frakcje i wrzucenie odpadów do worka w odpowiednim kolorze, ale także dbałość o racjonalne zapełnianie worków odpadami segregowanymi.

Wystarczą 3 proste kroki, aby nasza domowa segregacja odpadów opakowaniowych była prawidłowa:

Krok pierwszy:

Przed wrzuceniem odpadów do worka usuń resztki zawartości z pojemników np. resztki żywności i innych zanieczyszczeń

 

Krok drugi:

Dokładnie zgnieć odpady w postaci butelek plastikowych, kartonów typu TETRA-PAK po mleku i napojach oraz puszek aluminiowych.

 

Krok trzeci:

Wrzuć odpady do worka o odpowiedniej kolorystyce:

Worek żółty – tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

Worek niebieski – papier, tektura

Worek zielony – szkło

 

Dzięki tym zasadom nie tylko będziemy prawidłowo segregować odpady, ale również przyczynimy się do obniżenia kosztów transportu i recyklingu opadów.

 

UWAGA !!!

Niepełne worki oraz te, w których stwierdzona zostanie nieprawidłowo prowadzona segregacja nie będą odbierane.
 

 

W przypadku pytań, wątpliwości skontaktuj się:

 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock

Tel 22 782 75 73; 22 782 61 51

e-mail: mgzgk@serock.pl

Odbiór odpadów biodegradowalnych w dniu 17 sierpnia 2017r.

Szanowni Państwo

W imieniu firmy Błysk – Bis Sp. z o.o. informujemy, iż z powodu bardzo dużej ilości odpadów biodegradowalnych, odbiór tych odpadów z miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, Wola Smolana, Wola Kiełpińska oraz Szadki, który zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów miał być zrealizowany w dniu 16 sierpnia 2017 r., zostanie zrealizowany w dniu dzisiejszym.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zasady segregacji

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock uchwalonego Uchwałą Nr 332/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013 r. odpady segregujemy do trzech worków: żółtych (odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpady wielomateriałowe), zielonych (odpady ze szkła) oraz niebieskich (odpady z papieru i tektury). Odpady biodegradowalne wrzucamy do worków brązowych.

Poniżej przypominamy zasady odpowiedniej segregacji odpadów.

POJEMNIK I WOREK ŻÓŁTY: ODPADY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALI I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE

Wrzucamy: ZGNIECIONE i zakręcone butelki PET po napojach i środkach czystości, zabawki plastikowe (bez elementów metalowych), torebki foliowe, CZYSTE opakowania po nabiale, ZGNIECIONE puszki aluminiowe po napojach i piwie, CZYSTE puszki po konserwach i drobny złom, kartony po mleku i napojach (typu TETRA-PAK)

Nie wrzucamy: styropianu, butelek po olejach jadalnych i przemysłowych, materiałów budowlanych np. rury PCV, puszek zawierających resztki farb i lakierów, części maszyn, pojazdów, rowerów, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, opakowań z resztkami żywności.

POJEMNIK I WOREK ZIELONY: ODPADY ZE SZKŁA

Wrzucamy: CZYSTE, bez nakrętek, kapsli i obrączek butelki szklane, słoiki

Nie wrzucamy: stłuczki porcelanowej i fajansowej, żarówek, świetlówek, lamp, szyb samochodowych, luster, szkła żaroodpornego, ceramiki (np. porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone).

POJEMNIK I WOREK NIEBIESKI: ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY

Wrzucamy: gazety, książki, czasopisma, zapisany papier, torebki po produktach sypkich, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

Nie wrzucamy: tłustego i zabrudzonego papieru np. po wędlinie, kanapkach, kalki, zużytych ręczniczków kuchennych, opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, odpadów higienicznych (chusteczek higienicznych, wacików, pampersów)

WOREK BRĄZOWY: ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Wrzucamy: skoszoną trawę, chwasty, liście, ścięte gałęzie drzew, krzewów, żywopłotów, kwiaty, wióry z drewna, skorupki jaj

Nie wrzucamy: roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi

UWAGA !!!

- Odpady posegregowane należy wystawić w dniu odbioru przed posesję do godziny 8.00.

- Niepełne worki oraz te, w których stwierdzona zostanie nieprawidłowo prowadzona segregacja nie będą odbierane

 

W ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mają Państwo również możliwość dostarczenia odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Przyjmowane są tam posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady poremontowe pochodzące wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

 

Wszelkich szczegółowych informacji na temat segregacji udzielą Państwu pracownicy:

Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 10, tel. 022 782 75 73

Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 10 i 11, nr tel.: 022 782 88 40.

Awaria samochodu odbierającego odpady segregowane w dniu 24 lipca 2017 r.

W związku z awarią samochodu, odpady segregowane w miejscowościach: Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś oraz Cupel będą odebrane w dniu dzisiejszym tj. 25.07.2017r. do godziny 2000.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Podsumowanie odbioru odpadów komunalnych w latach 2013-2016

1 lipca 2013 roku na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21 utworzony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK stanowi miejsce, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

W latach 2013-2016 poniesione koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyglądały następująco:

VII-XII 2013 r. - 25 275,57 zł

I-XII 2014 r. - 127 738,90 zł

I-XII 2015 r. - 149 467,83 zł

I-XII 2016 r. - 170 589,82 zł

Ilość odebranych odpadów z PSZOK według rodzajów w latach 2013-2016 przedstawiona w tonach:

 

 

Ilość (Mg)

VII-XII 2013

Ilość (Mg)

I-XII 2014

Ilość (Mg)

I-XII 2015

Ilość (Mg)

I-XII 2016

Odpady ulegające biodegradacji

58,04

159,63

216,82

265,63

Odpady wielkogabarytowe

14,64

49,11

52,63

84,96

Odpady poremontowe

11,6

110,59

168,36

156,94

Odpady opakowaniowe - papier

1,74

8,26

14,2

21,73

Odpady opakowaniowe – szkło

1,64

5,17

9,7

14,12

Odpady opakowaniowe – plastik

3,8

8,1

13,11

17,94

Odpady problematyczne
(np. opakowania po farbach, lakierach)

0,84

1,86

0,84

0,72

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2,91

5,19

9,64

13,12

SUMA

95,21

347,91

485,30

575,16

 

 

1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować również nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Poniesione koszty za odbiór odpadów od mieszkańców w latach 2013-2016 przedstawiają się następująco:

VII-XII 2013 r. - 917 053,23 zł

I-XII 2014 r. - 1 815 834,78 zł

I-XII 2015 r. - 1 365 600 zł

I-XII 2016 r. - 1 365 600 zł

Ilość odebranych odpadów od mieszkańców w latach 2013- 2016 według rodzaju w tonach przedstawia tabela poniżej:

 

Ilość (Mg)

VII-XII 2013

Ilość (Mg)

I-XII 2014

Ilość (Mg)

I-XII 2015

Ilość (Mg)

I-XII 2016

Odpady komunalne (zmieszane)

948,92

1865,03

2511,60

2585,16

Odpady opakowaniowe

507,95

1325,09

757,49

654

Odpady wielkogabarytowe

37,36

69,36

48,72

46,98

Odpady ulegające biodegradacji

118,64

63,24

164,42

75,24

SUMA

1612,87

3322,72

3482,23

3361,38

Harmonogramy odbioru odpadów na 2017-2018

W dniu 9 listopada 2016 roku została zawarta umowa na  odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock z firmą Błysk – Bis Sp. z o.o., Szlasy Zlotki 10, 06-425 Karniewo. Wykonawca Spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, a złożona oferta została uznana za najkorzystniejszą. 
Zgodnie z podpisaną przez gminę umową zachowana zostanie dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów opakowaniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od przyszłego roku zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady te odbierane będą 10 razy w roku, a nie jak do tej pory było 5 razy w roku.
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.serock.pl oraz Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serock www.mgzgk,serock.pl. Ponadto harmonogramy będą dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock (ul. Rynek 21) , siedzibie Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (ul. Nasielska 21) oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości. 

autor: Katarzyna Kalbarczyk 

 

Uwaga! Nowe harmonogramy odbioru odpadów

Informujemy, że pod koniec stycznia 2016 nastąpiły zmiany w terminach odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Jadwisin, Serock (część ulic), Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica, Dębinki, Karolino, Marynino, Borowa Góra, Dosin, Stasi Las, Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo. Nowe harmonogramy odbioru odpadów dla ww. miejscowości rozwożone były przez pracowników firmy Błysk-Bis, dostarczono harmonogramy sołtysom poszczególnych miejscowości, zawieszono harmonogramy w tablicach ogłoszeń, jak również zmieniono na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy i Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Prosimy o zapoznanie się z nowymi harmonogramami i wystawianie odpadów zgodnie z podanymi terminami.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej

W dniu 12.03.2016r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej na terenie Miasta i Gminy Serock.  

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Harmonogramy odbioru odpadów na 2016 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie od 01.01.2016r.-31.12.2016r. obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Serock zajmować się będzie firma: BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki. Jednocześnie informujemy, że nie zmienią się zasady odbioru odpadów, tj. odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, odpady segregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) będzie się odbywał 2 razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Ponadto w ramach systemu będzie można oddawać odpady ulegające biodegradacji (5 razy w roku wg harmonogramu), zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i odpady wielkogabarytowe ( 2 razy w roku wg harmonogramu).

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów został podzielony na poszczególne miejscowości.

W związku z tym, iż odbiór odpadów będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, schemat odbioru odpadów jest następujący:

1. tydzień :

poniedziałek – Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś, wspólnoty

środa – Izbica, Jachranka, Skubianka

czwartek- Serock- I cz. , Jadwisin, wspólnoty

piątek- Serock – II cz.

Serock –I cz. obejmuje ulice: Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Cicha, Czeska,Centkiewicza,Farna, Hubickiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego,Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radzymińska, Reja, Retmańska,Rubinowa,Reymonta, Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Tony Halika, Warszawska, Wąska, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada

Serock –II cz. obejmuje ulice: Bajkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Głowackiego, Jabłoniowa, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Kwiatowa, Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, Podleśna,Polna, Prusa, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

2. tydzień:

poniedziałek – Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica, wspólnoty

wtorek – Dębinki, Karolino, Marynino

środa – Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe

czwartek- Borowa Góra, Dosin, Stasi las, wspólnoty

piątek- Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock www.serock.pl oraz Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serock www.mgzgk,serock.pl. Ponadto harmonogramy będą dostępne u sołtysów poszczególnych miejscowości, sklepach i tablicach ogłoszeń.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel. 22 782 75 73.

Zmiana terminu odbioru odpadów z miejscowości Dębinki, Karolino, Marynino

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że odbiór odpadów z miejscowości Dębinki, Karolino i Marynino (z uwagi na przypadające święto Trzech Króli- dzień ustawowo wolny od pracy) z dnia 06.01.2015r. został przeniesiony na 10.01.2015r. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami dostępnymi na stronie, www.miasto.serock.pl, www.mgzgk.serock.pl, urzędowych tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie gminy. Harmonogramy dostępne są do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz u sołtysów poszczególnych miejscowości.

autor: Katarzyna Kalbarczyk

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe -NIECZYNNY

Informujemy, że od dnia 22.09.2014r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe będzie NIECZYNNY. Zapraszamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielska 21 w godzinach 700-1700.

autor: Katarzyna Lubelska

Podsumowanie roku funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Serock utworzone zostały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich funkcjonuje na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.  PSZOKi stanowią miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

Poniżej w załączonym pliku PDF przedstawiamy dane dotyczące ilości przyjętych odpadów, a także koszty odbioru i zagospodarowania odpadów za okres rocznego funkcjonowania Punktów.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-14

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2015-2016

W dniu 21.07.2014r. ogłoszony został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2015-2016. Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdą Państwo pod adresem :

http://www.bip.serock.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=159

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-14

Odbiór odpadów poremontowych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Na terenie Punktu nie przyjmowane są odpady, które pochodzą z dużych remontów takich jak wymiana pokrycia dachowego – np. papa, eternit, dachówka, wymiana okien (kilku- kilkunastu sztuk), budowa domu (np. folie, styropian). Wyżej wymienione odpady należy przekazywać w ramach indywidualnej umowy z firmami, które posiadają stosowne zezwolenia na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ponadto informujemy, że z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odbiór odpadów biodegradowalnych w PSZOK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku „odpady ulegające biodegradacji przyjmowane będą w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l”. Dostarczone do Punktu odpady powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, rozdrobnione. Na terenie Punktu nie będą przyjmowane duże ilości odpadów w postaci gałęzi drzew pochodzących z czyszczenia działek, wycinki drzew, wycinki krzewów, żywotników.

autor: Katarzyna Lubelska

 • data: 2014-08-04

Odpady poremontowe – możliwość dostarczenia do PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
Odpady przyjmowane są na zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.mgzgk.serock.pl oraz na terenie przedmiotowego Punktu.

autor: Katarzyna Lubelska

 

 

Podsumowanie I kwartału funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Serock utworzone zostały dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich funkcjonuje na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.  PSZOKi stanowią miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłatyza odbiór i zagospodarowania odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych.

Poniżej w załączonym pliku PDF przedstawiamy dane dotyczące ilości przyjętych odpadów, a także koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

autor: Katarzyna Lubelska

Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Serocku

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ulegają zmianie po okresie wiosenno-letnim godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. W okresie od 1 października 2013r. do 31 marca 2014r. PSZOK czynny będzie w godzinach 700-1700 (do zmroku). W podanym okresie należy skontaktować się z pracownikiem Zakładu (poprzez zamontowany przy bramie domofon), który przyjmie przywiezione przez Państwa odpady. Prosimy o nie pozostawianie odpadów podczas nieobecności pracownika.

autor: Katarzyna Lubelska

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKi) już funkcjonują

Szanowni Państwo. Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013r. rozpoczęły działalność dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przedmiotowe punkty znajdują się w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21, a także na terenie składowiska odpadów
w miejscowości Dębe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku czynny jest codziennie w godzinach od 700 do 1900. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,  metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach),  zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe czynny jest od poniedziałku  do piątku w godzinach od 700 do 1500. W Punkcie przyjmowane będą w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, odpady pochodzące z gospodarstw domowych: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.

Z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i korzystania z przedmiotowych PSZOKów.

Odbiór odpadów w nowym systemie gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo, od 1 lipca zaczął funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Odbiorem odpadów zajmuje się firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych z siedzibą w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 26. Poniżej przypominamy istotne informacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu:

 • obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych), w przypadku działek rekreacyjnych dopuszczono możliwość wystawania odpadów komunalnych (zmieszanych) w workach.
 • śmieci należy wystawiać według harmonogramu, który jest zamieszczony na stronie internetowej. Druk harmonogramu w formie papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10, siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jak również u sołtysów wsi.
 • odbiór odpadów prowadzony jest od godz. 8 rano. Prosimy o wystawianie pojemników (worków) i otwieranie altan śmietnikowych do godz. 8 rano w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie,
 • w przypadku nieodebrania śmieci zgodnie z harmonogramem reklamacje należy zgłaszać pod nr telefonu: 22 782 75 73. Każda reklamacja będzie weryfikowana z ewidencją złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z systemem nawigacji satelitarnej GPS zamontowanej w samochodach wykonawcy,
 • worki na odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, chwasty) i worki na odpady segregowane można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki, ul. Nasielska 21, pok. 10 od poniedziałku do piątku w godz.7-15. Istnieje możliwość odbioru worków w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach ich funkcjonowania.

autor:Katarzyna Lubelska

 

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – co to takiego?

Utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostało nałożone na gminy zapisami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r., poz. 391). W myśl obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami przedmiotowe punkty stanowią niezbędne elementy systemu gospodarki odpadami.

Na terenie gminy Serock zostaną utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jeden z nich powstanie na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe.

PSZOK będą stanowić miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów będą mogli Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych. Odpady problematyczne to m.in. odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe. Wszystkie te odpady maja dwie wspólne właściwości: powstają nieregularnie i na ogół w niewielkich ilościach. Ponadto w PSZOK odbierane będą również od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady – papier, szkło, plastik, metal oraz odpady biodegradowalne, w przypadku braku możliwości wystawienia ich w terminie zgodnym z harmonogramem.

PSZOK nie są miniskładowiskami. Są miejscami gdzie można dostarczyć szereg odpadów problemowych z gwarancją, że zostaną one właściwie zagospodarowane. Ich utworzenie i prowadzenie pozwoli na zwiększenie odzysku odpadów opakowaniowych, wydzielenie odpadów niebezpiecznych, a przede wszystkim wyeliminuje dzikie wysypiska.

Jak będą funkcjonowały PSZOKi?

Odpady gromadzone będą selektywnie w oznakowanych, szczelnych pojemnikach odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji.

Miejsca magazynowania i pojemniki przeznaczone do przechowywania odpadów będą oznakowane w celu łatwej identyfikacji.

Transport odpadów z miejsca zbierania bezpośrednio do kolejnego, uprawnionego posiadacza będzie prowadziła firma zewnętrzna posiadająca stosowne zezwolenie na transport odpadów. Specjalistyczna firma zostanie wyłoniona w trakcie przetargu na transport i unieszkodliwianie odpadów zebranych na terenie przedmiotowych punktów.

Komu potrzebne są PSZOK ?

MIESZKAŃCOM, bowiem:

 • wiele rodzajów odpadów nie można umieścić w pojemnikach na odpady komunalne, np. stare dywany, meble, stare opony, zabawki dziecięce,
 • odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii, przeterminowanych leków nie można mieszać z odpadami komunalnymi,
 • często mieszkańcy nie mają gdzie magazynować odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD celem wystawienia ich w terminie odbioru ich sprzed posesji,
 • każdy z nas chce żyć w czystym środowisku, więc dzikie wysypiska w lasach pozostaną już tylko niemiłym wspomnieniem

ŚRODOWISKU, bowiem:

 • odpady, które znalazłby się na dzikim wysypisku nie zanieczyszczą powierzchni ziemi, ani nie przedostaną się do wód, co przyczyni się również do ochrony naszego zdrowia,
 • wiele rodzajów odpadów nie jest składowanych, lecz zbieranych i przekazywanych do odzysku,

Harmonogram odbioru odpadów od 1 lipca 2013r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Serock, obowiązujący od 1 lipca 2013r.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, odpady segregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) będzie się odbywał 2 razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Ponadto w ramach systemu będzie można oddawać odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i odpady wielkogabarytowe.

Od 1 lipca na terenie gminy Serock zostaną utworzone dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeden z nich powstanie na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, drugi natomiast na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębe. PSZOK będą stanowić miejsca, gdzie w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowania odpadów będą mogli Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych. Ponadto w PSZOK odbierane będą również od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady – papier, szkło, plastik, metal oraz odpady biodegradowalne, w przypadku braku możliwości wystawienia ich w terminie zgodnym z harmonogramem.W PSZOK nie będą przyjmowane odpady komunalne.

Obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Serock w okresie 01.07.2013-31.12.2014 zajmować się będzie firma: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych z Serocka.

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów został podzielony na poszczególne miejscowości. W związku z tym, iż odbiór odpadów będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, schemat odbioru odpadów jest następujący:

1. tydzień :

poniedziałek – Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś, wspólnoty

środa – Izbica, Jachranka, Skubianka

czwartek-  Serock- I cz. , Jadwisin, wspólnoty

piątek- Serock – II cz.

Serock –I cz. obejmuje ulice: Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Cicha, Czeska, Farna, Hubickiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego,Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radzymińska, Retmańska,Rubinowa,Reymonta, Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Warszawska,Wąska, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada

Serock –II cz. obejmuje ulice: Bajkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Głowackiego, Jabłoniowa, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Kwiatowa, Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, Podleśna,Polna, Prusa, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

2. tydzień:

poniedziałek – Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica, wspólnoty

wtorek – Dębinki, Karolino, Marynino

środa – Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe

czwartek- Borowa Góra, Dosin, Stasi las, wspólnoty

piątek- Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów.

Jednocześnie przypominamy o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach pojemniki muszą być wykonane z materiału zapewniającego trwałość, wyposażone w szczelnie zamykaną pokrywę oraz na kółkach, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym. Pojemniki używane w dostępnych cenach można odkupić od firm, z którymi mają Państwo obecnie podpisane umowy lub wyposażyć nieruchomość w nowy pojemnik.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 10, tel. 22 782 75 73.

 

autor: Katarzyna Lubelska

Ważne przed 1 lipca 2013r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock

Z obowiązujących przepisów prawa wynika, iż będąc właścicielem posesji (nieruchomości zabudowanej) jesteśmy zobowiązani do oznakowania posesji stosownym numerem. Numer taki musi być umieszczony w widocznym miejscu (np. bezpośrednio na budynku, na furtce, bramie wjazdowej) oraz oświetlony w taki sposób, aby był widoczny z ulicy, przy której posesja jest położona. Oznakowanie posesji pozwoli na sprawne funkcjonowanie nowego sytemu odbioru odpadów od 1 lipca oraz umożliwi odbiór odpadów z Państwa posesji.

autor: Katarzyna Lubelska

Nowy system odbioru odpadów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowego systemu odbierania odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w zakładce "Nowe zasady na nasze odpady".

Poniżej link do strony:http://www.miasto.serock.pl/1178,nowe-zasady-na-nasze-odpady.html

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie.

Dane kontakowe

przyjdź do zakładu

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Adres: ul. Nasielska 21

05-140 Serock

tel. 22 782 61 51, 782 75 73, 782 67 11

email: kzb@serock.pl, mgzgk@serock.pl

Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00

PSZOK czynny codziennie (pon.-ndz.) w godzinach 07.00.-17.00

Newsletter

Biuletyn informacyjny
Jeśli chcesz otrzymywać aktualne wiadomości o produktach i ofercie

Strona główna

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.