Aktualności

 • Prace pielęgnacyjne i wycinkowe
  Prace pielęgnacyjne i wycinkowe

  Wczesna wiosna to najlepszy czas na prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych. W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych miasta i gminy Serock.

 • Rozstrzygnięto przetarg na dostawę i nasadzenia kwiatów.
  Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kwiatów

  Przeprowadzono procedurę przetargową na zadanie pn.: Wyprodukowanie, dostawa, nasadzenie kwiatów wiosennych, letnich i jesiennych dla Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

 • Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni.
  Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni

  Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości i porządku, a także z utrzymaniem dróg i mienia komunalnego. Okres kończącej się zimy to  czas wzmożonych przygotowań do prac w sezonie wiosennym.

 • Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.
  Zmiana harmonogramów odbioru odpadów od kwietnia 2018

  Przypominamy, że od kwietnia br. zmienią się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą bez jakichkolwiek zmian. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

 • Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock
  Zasady rozliczania remontów lokali z zasobów MGZGK

  Przypominamy, że Najemcy są zobowiązani do utrzymywania lokali oraz pomieszczeń we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z artykułem określającym zasadami rozliczania nakładów poniesionych na remonty.

 • WAŻNE: Zmiana w harmonogramie odbioru śmieci
  WAŻNE: Zmiana w harmonogramie odbioru śmieci

  Informujemy, że w harmonogramie odbioru odpadów dla miejscowości Cupel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś wystąpił błąd pisarski w dacie najbliższego odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

 • Informacja dla właścicieli lokali Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

  Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zawiadamia o terminach corocznych zebrań ustalonych dla poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych:

   

  Nazwa Wspólnoty

  Termin spotkania

  Godzina spotkania

  Zielona 5

  20 lutego 2018 roku – wtorek

  16.00

  Pułtuska 45

  22 lutego 2018 roku – czwartek

  16.00

  Kościuszki 9

  27 lutego 2018 roku – wtorek

  16.00

  Pułtuska 43

  1 marca 2018 roku – czwartek

  16.00

  Pułtuska 41

  6 marca 2018 roku – wtorek

  16.00

  Nasielska 1

  13 marca 2018 roku – wtorek

  16.00

  Pułtuska 39

  15 marca 2018 roku – czwartek

  16.00

   

  Zapraszamy wszystkich właścicieli lokali do czynnego udziału w zebraniach.

 • Święta Bożego Narodzenia już za nami…

  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zakończył w bieżącym tygodniu demontaż oświetlenia świątecznego. Ozdoby zostały zdemontowane z Zegrza, Kani Nowej, Kani Polskiej, Nowej Wsi oraz Serocka. Do następnych świąt czekać będą w magazynach Zakładu. Dobiega końca również zbiórka choinek. Do dnia dzisiejszego zebrano blisko 70 sztuk. Choinki dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów lub odebrane przez pracowników z terenu miasta i gminy zostaną przekazane wraz z odpadami zielonymi do utylizacji.

 • Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku.
  Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku.

  Zorganizowany przez gminę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje od 2013 roku.

  Punkt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock, którzy mogą korzystać z niego codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17.

  Właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w ich gospodarstwach domowych np. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny a także odpady problematyczne np. opakowania po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte opony czy odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

 • Koksowniki na przystankach
  Koksowniki na przystankach

  W trosce o podróżujących, korzystających z komunikacji autobusowej, na głównych przystankach w Serocku, tj przystanku autobusowym na ulicy Warszawskiej (przy Biedronce) oraz na ulicy Pułtuskiej (na przystanku przy Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz na przystanku przy szkole), ustawione zostały przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej koksowniki. Zgodnie z założeniem koksowniki ustawiane są na przystankach już około godziny 6.00, w dni, w które temperatura powietrza spada poniżej -7 °C.

  Wszystkich ogrzewających się przy koksownikach prosimy o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

 • Prace pielęgnacyjne i wycinkowe
  Prace pielęgnacyjne i wycinkowe

  Wczesna wiosna to najlepszy czas na prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych. W bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace pielęgnacyjne i wycinkowe na drzewostanie znajdującym się na terenach publicznych miasta i gminy Serock.

 • Rozstrzygnięto przetarg na dostawę i nasadzenia kwiatów.
  Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kwiatów

  Przeprowadzono procedurę przetargową na zadanie pn.: Wyprodukowanie, dostawa, nasadzenie kwiatów wiosennych, letnich i jesiennych dla Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 

 • Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni.
  Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni

  Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku na bieżąco prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości i porządku, a także z utrzymaniem dróg i mienia komunalnego. Okres kończącej się zimy to  czas wzmożonych przygotowań do prac w sezonie wiosennym.

 • Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany harmonogramów odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych.
  Zmiana harmonogramów odbioru odpadów od kwietnia 2018

  Przypominamy, że od kwietnia br. zmienią się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą bez jakichkolwiek zmian. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

 • Zasady rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto i Gmina Serock
  Zasady rozliczania remontów lokali z zasobów MGZGK

  Przypominamy, że Najemcy są zobowiązani do utrzymywania lokali oraz pomieszczeń we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z artykułem określającym zasadami rozliczania nakładów poniesionych na remonty.